Nazwa miasta

Nazwa Brześć pochodzi od wyrazu brzost - gatunek wiązu. Określała pierwotnie teren porośnięty brzostem.
Należy zwrócić uwagę na liczne zapisy źródłowe. Z encyklopedii "Nazwy miejscowe Polski (historia, pochodzenie, zmiany)" dowiadujemy się, jakimi nazwami posługiwano się dawniej. Tak więc w średniowieczu nazwa brzmiała Brzeście, następnie Bresczk 1228, Bresce 1250, Bzesche 1288, Brezt, Brezte 1289, Bresche 1293, Brest 1295, Bresczie 1314, Brzesth 1362, w Brzesczu 1420, Bresczie 1516, Brzescie 1628-32, w Brześciu 1677, Brześć 1839, Brześć Kujawski.
Podczas okupacji Niemcy zmienili nazwę miasta na Brest-Kujawien (1939-1942), po czym na Brest (Wartheland) (1943-1945)
Drugi człon nazwy - Kujawski pochodzi od Kujaw (regionu geograficznego Polski) nadany dla odróżnienia od Brześcia Litewskiego, stolicy województwa brzesko-litewskiego.